torsdag 4 februari 2021

Den blinde ateisten

Varför jag skriver detta är att jag såg en video från swebbtv samt även lyssnat och läst vad andra ateister tror. Missförstå mig inte Swebbtv gör ett bra arbete i att få oss uppmärksamma på många problem i samhället och de talar ofta sant men i detta så har de aldrig kommit på den verkliga orsaken till problemen. Man kan säga att de ofta pratar mer om symtomen på en sjukdom. Frågan är vad är denna sjukdom och hur botar man världen ifrån den.

En ateist är alltid övertygad om att de har rätt och att de vet så mycket. De säger sig följa den rationella vägen och ser sig ofta som mer intellektuellt överlägsen en troende.

Det jag insåg när man lyssnar på en ateist diskuterar vad som händer i världen så märker man att ateisten inte har en aning om varför. Vad handlar allt om t.ex. globalismen om, hållbart samhälle eller varför ska vi acceptera olika kön. När man lyssnar på en ateist så kommer alla möjliga svar fram men inte något riktigt svar. Utan de svävar runt med alla former av förklaringar påståenden och åsikter men aldrig pecka ut den verkliga orsaken till dårskapet.

Det är något som man märker gång på gång, ett misstag som de kommer att upprepa så länge man alltid undviker att ta upp det, utan istället så ratar de det för att de tror att det inte är viktigt och det är religion. Vilket är ett gigantiskt misstag som de gör om och om igen. Orsaken är att de inte har någon kunskap eller förståelse av religion. Vilket gör att man ratar allt med religion och säger att det bara är okunnighet, vidskepelse men man kan inte ha mer fel.

Sanningen är att allt som händer i denna värld har sina rötter i religion, på ett eller annat sätt. Ser man inte det så är man blind och orsaken till det är att man ratar allt om religion. Om jag skulle säga att COVID-19, hållbart samhälle, ”reset” av ekonomi, socialism, feminism alla har en religiös betydelse och ett ursprung i religion.

En sak man ska veta är att makten, globalisterna eller eliten gör inte det de gör för makt eller pengar utan dessa är enbart medel för att uppnå sin agenda. En agenda som handlar om att vi ska återgå till hur vi levde en gång i tiden.

Elitens agenda med hållbart samhälle är en återgång till ett samhälle där vi lever på så lite resurser som möjligt. Vet är därför vi har socialism som är en ideologi som inte har målet att förbättra våra liv utan målet är att göra oss till proletärer eller utan några privata ägodelar. Allt ska tillhöra kollektivet eller staten. Precis som det var för i tiden. Hållbart samhälle och socialism handlar enbart om att skydda enligt globalisterna och elitens religion moder jord som de tror är en levande varelse som vi suger ut och är på väg att döda. Så de ser oss som ondskan.

Denna elit har mänskligheten haft att göra med sedan mänsklighetens början och är orsaken till att vi under en så lång tid levde under stor fattigdom och en kamp för att överleva. Sanningen är att vi hade kunnat få vår dagliga levnadsstandard för flera tusen år sedan. Men denna elit har alltid varit emot denna. För det går emot deras religion.

Allt som har med religion har sitt ursprung i verkliga händelser och varför man byggt tempel eller alla former av texter. För de har ett ursprung och är inget som någon präst har skapat enbart för att få oss att tro. Hur annars skulle man skapa allt detta alla tempel monument som alla olika former av pyramider som i grunden har samma användningsområde. Läser man om hedniska religioner så ser man många likheter mellan dessa. Utan kunskap och förståelse av religion så kommer det alltid finnas logiska fel, eller bitar som inte stämmer ihop.

Det sägs att historien upprepar sig. Vilket den gör går vi tillbaka till hednisk tro så kommer man att tvingas in i att leva som man gjorde enligt den hedniska tron. Därför har vi all denna manipulering i att få folk att följa den utan att majoriteten har en aning om vad som egentligen händer.

Det är i denna process vi genom går en avkristning och en mer hednisk tro som tar över. Det är vad all denna manipulering och propaganda som tar surrealistiska uttryck i form av demonisering av all opposition vilket man tydligt sett i höst och i vår under och efter valet i USA. Orsaken var att man var tvungen att få bort Trump som var ett hot mot globalismen.

Varifrån har denna mysterieskola sitt ursprung som faktiskt är i opposition emot bibelns. För de har olika källor. Läser man boken om Enoch så inser man att mysterieskolan har sitt ursprung ifrån de fallna änglarna som stängdes in i helvetet. Det står tydligt att dessa fallna änglar lärde människan att göra vapen, praktisera magi, astrologi och andra oheliga saker. Detta var början på denna mysterieskola. Så det är inte konstigt att dessa hedniska historier är lika det som står i bibeln. För dessa har samma ursprung, från den värld som vi inte ser. Både änglar och demoner, den värld som vi enbart kan få kontakt med genom bön eller magi. Kristna ber i bön medan de som följer mysterieskolans alla religioner tar kontakt genom magi som inte är tillåtet i bibeln.

Det betyder att alla mysterieskolans religioner som asatron, wicka, satanism, hinduism, den egyptiska och babyloniska mytologin är i grund samma religion och de ber tills samma gud den bibliska satan.

Det finns de som också tror på att big bang och evolutionen är inte har ett religiöst ursprung. Vilket dessa har. Tar man bort alla gudar i hedniska skapelse myter så har man vår big bang. Evolution har också sitt ursprung i mysterieskolan.

Det många ateister inte förstår är att utan kristendom så hade vi fortsatt leva som jordbrukare, fiskare, jägare och handelsmän som vi gjorde för 1000 år sedan. Istället kom kristendomen och bröt detta slaveri och gjorde det möjligt för människan att utvecklas till dagens levnadsnivå. Som om inte gud skulle vilja oss väl och som det står i bibeln om att väljer vi guds väg så kommer vi få honung och mat precis som hebréerna på sin tid. Men tyvärr så har vi gått samma väg som hebréerna gjorde flera gånger. De gick ifrån guds väg och vilja och följde satan och då kom alla problem. Idag ser vi samma sak, immigration, lögnen om människan påverkar klimatet, hbtq och en allt mer ansträngd ekonomi då våra äldre lever i fattigdom.

Allt bibliskt ska vändas och mer eller mindre utrotas, det är därför man är så emot kristendom och konservativa kristna. Man ska få bort allt med kristendomen och i den agendan så kommer ateism in. Man vill få så många att bli ateister. För är du ateist så är du faktiskt på fel sida om sanningen och faktiskt gått på globalisterna manipulering.

Det handlar om det fria valet till en början. Kommer vi tillräckligt långt in i denna agenda så kommer vi till en punkt då de har all makt och det finns ingen återvändo. Då slår dörren igen och ett enormt lidande kommer. För de vill få igenom två saker, en ekonomisk krasch och ett världs krig. Efter det så finns det ingen återvändo. Vi kommer att i all evighet leva i slaveri, eller mer korrekt tills det som står i uppenbarelseboken om att världen som finns nu får ett slut.

Det man behöver förstå om kristendom är att det faktiskt finns två typer av kristna de som följer bibeln och de som följer den helige anden. De som följer bibeln gör många misstag för de har inte förstått bibeln fullt ut, det är därför de lätt faller av och följer lögner som Pride, klimatförändringar och tror att massinvandring är något som kristendomen är för, vilket är en stor lögn. Sedan så finns de som följer den helige anden, det är de som vet, det är de som förstår bibeln, de är profeter och andra som säger sanningen. De följer inte efter denna världs lögner. Många gånger är dessa för Sverige och svenska folket och är emot globalism, nationalister och patrioter något som är i högsta grad bibliskt rätt.

Sanningen är att ateism aldrig har och kommer aldrig skapa något, utan det är enbart gud som kan få till förändringar i samhället. Har man upplevt hur gud kan påverka människor, så vet man om vad gud kan göra. Så alla dessa forskare har fått sina idéer ifrån gud och varför tror man att flera har fått samma idéer. Varför kom den industriella revolutionen i den kristna världen och inte i den muslimska eller i Asien.

Det man som ateist gör när man försöker bevisa att bibeln inte är sann och har motsägelser. Är bara visar sin okunnighet. Det finns orsaker till att det finns motsägelser i bibeln. En av de största orsakerna är att alla de översättningar som gjorts. Sedan att flera av verserna inte skrevs ned genast utan var ibland muntligt och då händer det blir omedvetna ändringar. Men sanningen är att dessa skillnader inte har någon större betydelse för den skrev ned av människor och det finns fel men som kristen så är dessa fel accepterade just därför under flera tusen år så kommer det in fel, vilket är helt logiskt. Vi människor tolkar saker och ting olika. Men man måste också tänka på att det finns de som medvetet vill ändra i bibeln vilket det finns flera bevis på. Framför allt i dessa tider där man vill ta bort allt som upplevs negativt.

Så det dessa ateister och andra icke kristna som vill avslöja de fel som finns i bibeln går ofta på de enkla uppenbara felen, som alltid uppstår, men aldrig på de verser som har en betydelse. Ärligt talat så beter sig dessa personer mer som en svenska lärare som påpekar fel i en uppsats. Det är på den nivå dessa personer befinner sig. Det ateister inte gör är att gå de verser som betyder något, orsaken är att de inte förstår bibeln och dess budskap. Som kristen så är bara bibeln en vägledning samma sak med församlingen och profeter. Inte vägen till frälsning eller en bok man tror på. Vi tror på en gud som finns och det är inte alltid bibeln vi går efter. Utan det finns en sak som är viktigaste inom kristendomen och det är att få den helige anden.

En ateist förstår inte bibeln för om denne hade förstått så hade denne inte varit emot bibeln för sanningen är att bibelns gud är vår vän. Inte vår fiende som många ateister tror att bibelns gud är emot forskning och teknisk utveckling. Bara för en kyrka gick emot så betyder det inte att det är rätt. För inte alla kyrkor följer bibeln och gud.

Sedan så finns det de som anser att bibeln har kopierat de gamla hedniska texterna. Vilket återigen visar en okunnighet och oförståelse. Frågan varifrån kommer de hedniska religionerna, vilken källa har dessa. Här kommer det som många inte vet om, alla hedniska religioner oavsett var de befinner sig är i grunden samma religion. Det kvittar om denna hedniska religion finns i ett primitivt samhälle eller ett mer avancerat, de är i grunden samma. Hedniska religioner och mytologier har alla samma ursprung och den religion är mysterieskolan den religion som prästerna lärde sig, denna mysterieskola är samma som de alla hemliga sällskap praktiserar.

En av världens största lögner är att alla religioner har samma gud. Läser man om mysterieskolan och bibeln så inser man att de är helt olika även om de har många liknande historier. Men då måste man veta om att det inte är bibeln som kopierat även om hedniska religionerna var först. Det står i bibeln varför det är så. I början så lät gud människan tro på vad de ville.

Så i början så styrde satan världen utan inblandning från gud. Men detta upphörde när gud valde och skapade det hebreiska folket. Som sedan ledde vidare till kristendomen då bibeln spreds över hela världen. Då praktiserade faktiskt alla folk satanism på samma sätt som Kanaan folk hade gjort. Vilket man kan tydligt se i Inka, aztek kulturerna där man praktiserade människor offer på samma sätt som i Kanaan.

En ateist hatar och ratar den som vill hjälpa oss till ett bättre liv på denna jord, samt en väg tillbaka till sanningen och gud. Utan att förstå att ateisten går emot sitt eget bästa.

Trump kommer tillbaka - återigen president i USA

Det låter konstigt, men det finns sanning i det. Efter valet i USA så stals valet ifrån Trump som borde ha utsetts som segrare. Men eftersom man hade stort valfusk så lyckades ”deep state” få Biden vald. 

Men tro inte annat, att det är gud som i slutändan bestämmer vem som får makten i ett land. Om de onda makterna får makten i ett land så beror det på att de kristna i det landet inte är vakna. Ett bra exempel är Sverige, det är därför vi har en så korrupt ledning både i regering och myndigheter. Det som gud lovade innan valet står fast. Men gud kommer inte att gå efter vår agenda eller tidsplan, så det återstår att se när saker och ting börjar inträffa.

Ska själv erkänna att jag var besviken när jag såg valresultatet samt den 20 januari när Biden invigdes som USA 46-president. Men då genom fusk och lögner. Något som våra sociala medier, och medier hjälpte till att upprätta en tro bland folk att det gått rätt till i alla fall utanför USA.

Men som så många andra så trodde jag att det var förlorat att nu får man leva med Biden som president i de närmaste fyra åren. Men så kommer det inte bli utan, det kommer att inträffa något mycket intressant även om jag inte vet exakt själv så. Känner jag det genom min helige ande som hela tiden visar mig att det kommer att ordna sig, till det bättre. Vilket betyder att Trump ska återigen bli president och det ska vi vara glada för.

Tror du att Trump är en dålig person som media skriver så stäng då av den och sök fakta själv. För Trump är en bra man och alltid varit sådan. Inte denna hemska person som media påstår. Kommer ihåg när han gick in med egna pengar för att få ordning på en is rink i New York då stadens byråkrater misslyckades.

Skulle Biden sitta kvar så har vi en mycket orolig framtid för han arbetar inte för folket utan för de med makt. Medan Trump arbetar både för vanligt folk och företag för så ska det vara. Inte som idag då vi har media och politiker som samarbetar, medan vanligt folk får lida.

Mottot från politiker är globalism över allt annat, då är vi inget värda. Men så har de också inställningen att målen helgar medlen och att söndra och härska vilket vi ser tydligt idag.

Unverified Very Possibly True We Pray This Be So, 5 UPDATES 

 

 

 

tisdag 2 februari 2021

Henning Witte straffas av skatteverket - riskerar bli hemlös

Återigen så visar sig korruptionen i Sverige hur brutala och skoningslösa denna elite är. Nu har man straffat Henning Witte för att kommit fram med fakta om Estonia katstrofen som tydligen var obehaglig. Men hur man handlar bevisar att det finns sanning i vad Henning Witte skriver om. Om det inte var sant varför hade man då brytt sig.

Men hela denna historia visar hur Sverige faktiskt blir mer och mer totalitär och att vi inte har någon egentlig demokrati och frihet i detta land. Vi är så otroligt lurade av denna makt och media.

http://whitetv.se/sv/praktiska-konspirationer.html

https://www.youtube.com/watch?v=Sw447dpombY&t=0s

 

Lögnen - Sanningen finns inom dig

Man hör ofta uttrycket sanningen finns inom dig ifrån olika religiösa gurus och new age men även från andra. Ofta låter det som nedan. 

”Om du tillåter det, kan? “Sanningen finns inom dig – När du förändras allt“ hjälpa dig att komma i kontakt med vem du är innerst inne — ditt sanna jag och din innersta kärna.”

Många går på detta för denna tro eller åsikt låter så bra framför allt i dessa dagar. För att det låter så positivt och modernt. Men sanningen är att detta är en lögn. Sanningen kan inte finnas inom dig, för vi har en gång tappat kontakten med gud och man kan inte få tillbaka denna kontakt genom att söka inom en. Utan det man inte inser är att i vårt inre finns inget annat än tomhet och lögn. Utan de som säger att vi ska söka sanningen inom oss inser eller vet inte att de bjuder in krafter i sitt liv som vi faktiskt inte förstår oss på.

Denna åsikt är samma som inom hinduism där man pratar om chakra och kundalini.

Begreppet är centralt inom den hinduistiska mystiken där kundalini är en gudinna (sanskrit shakti), med den kvinnliga kraften Ida (vänster) och den manliga kraften Pingala (höger) och symboliseras av en orm med två svansar.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kundalini

Kundalini är en Sanscrit-term från det antika Indien som identifierar uppkomsten av en energi och medvetenhet som har lindats vid ryggraden sedan födseln, och är källan till livskraften (pranisk energi, chi, bioenergi) som alla vet. Yogisk vetenskap antyder att denna energi utlöste bildandet av barnet i livmodern och sedan rullar sig 3 ½ gånger vid ryggraden för att hålla energifältet i stasis tills vi dör, när det rullar upp och återvänder till sin källa.

Kundalini kan rättas upp och uppstå från ryggraden (eller ibland från fötterna) på grund av andliga metoder eller som svar på livshändelser, och när detta händer kan det röra sig gradvis, snurra som en orm, eller snabbt och explosivt, in i tarmen, hjärtat eller huvudet. Denna händelse kan vara häpnadsväckande och kaotisk, skrämmande eller lycklig, och det utlöser vanligtvis månader och år av nya känslor och förändringar hos den person som väcker den.

Vad detta betyder är att du bjuder i krafter som är demoniska i ditt liv. Även om du tror att demoner är enbart onda och kan bara göra onda saker. Inte på något sätt kan förbättra ditt liv. Men då missar du en sak som allt detta handlar om. Att få dig att inte vända dig till den riktiga guden, den som nämns i bibeln.

Inom kristendomen så är alltid ormen en symbol för demoniska och satanistiska krafter som man ska hålla sig undan, för sitt eget bästa.

I bibeln så finns det en vers som tar upp detta men det är inte detta rike som de talar om utan en antikristen syn. Det enkla svaret är att Jesus sa att han, kungen av det kommande Guds rike, stod mitt bland hans förföljare.

Lukasevangeliet 17:21 Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er." 

Så till skillnad är att det finns ingen sanning i oss utan sanningen kommer ifrån gud/Jesus och är inget som vi har inom oss. Därför måste vi söka efter gud i bön och få den helige anden.

Matteusevangeliet 6:33 Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. 

Denna lögn att sanningen finns inom oss är något som idag sprids i samhället, en av orsakerna är att den låter så bra känns så bra. Men handlar om att lura oss ifrån sanningen, den sanning som vi enbart kan få från gud och ingen annan stans. Så gör inte misstaget att bjuda in andar krafter i ditt liv som du inte vet dess källa eller vad de är. För inom kristendomen som säger att man ska pröva andarna man har i sitt liv. Därför att om man har sanningen så är inte anden emot det.

En bra beskrivning finner ni på denna hemsida.

https://lifehopeandtruth.com/prophecy/kingdom-of-god/the-kingdom-of-god-is-within-you/

Det finns många liknande rörelser som pratar om allt detta och en av dessa är Oprah Winfrey SuperSoul 100. De får alla dessa rörelser och deras åsikter låta så vackert och fint men som alltid med satan är att denne är en expert på att ljuga och bedra folk. I denna rörelse så finns det en svensk vid namn Gordana Biernat som har skrivit en bok Sanningen finns inom dig som tyvärr många har gått på och köpt.

2016 blev Gordana som enda europé utsedd av Oprah Winfrey till en SuperSoul 100 Soul Teacher och är i och med det en på listan över de 100 mest nyskapande visionärer vars tankar och livsverk höjer medvetandet i världen.

http://www.oprah.com/spirit/supersoul100-the-worlds-biggest-trailblazers-in-one-room

Nu styr mörkrets makter återigen i USA

Den 20 januari tillträde Biden usa nya president makten, de enda som är glada är de som röstade på honom, ofta utan att veta vad de röstat på och de är många. Men då har de lyssnat på vad media skriver och trott att det är sant. Vilket är så långt ifrån sanningen.

Biden är med egna ord en person som kan tänka sig prostituera sig till makt. Han är till skillnad mot Trump en person som gör allt för att få makt. För sådan är denne president, en person utan ryggrad som är tillsatt enbart för att göra det han blir tillsagd.

Det är med en stor sorg som jag ser detta inträffa. För nu sitter det en instabil och medgörlig man som inte har USA intressen som 1 mål utan sina arbetsgivare. De kommande åren kommer med stor sannolikhet att bli mycket osäkra. Troligen så kommer USA att återigen bli involverade i krig över världen oftast mellanöstern som i sin tur kommer att öka hatet mot väst.

Han kommer att sälja ut USA till, kina som kommer att få bättre tillgång till USA marknad till kostnad för USA medelklass och arbetare som kommer att förlora många jobb till denna diktatur. De nya jobben kommer att bli sämre betalda, vilket i sin tur kommer att öka hatet mot marknadsekonomi/kapitalism samt beskylla företag för girighet. Som i sin tur kommer att göra att folk kommer vända den konservativa ryggen. Som i sin tur kommer gör demokraterna och deras vänsterpolitik mer attraktiv även om det i långa loppet kommer att skada USA. Det är precis det som man vill få till, för makten, eliten, globalisterna vill se ett socialistiskt samhälle.

Vidare kommer Biden:

·         Ge mer rättigheter till immigranter som kommer att få bättre tillgång till välfärd än amerikaner

·         Ge alla illegala immigranter rätten att stanna

·         Mer regleringar

·         Högre skatter

·         Vapenkontroll, begränsa vanligt folks möjligheter att skydda sig med egna vapen

·         Stödja Paris avtalet om global uppvärmning

·         Försvåra för tillverkning i USA, favorisera kina

·         Återinföra Obama Care som låter bra på papper men gör försäkringar dyrare, samt man ska tvingas till att skaffa försäkring. 

·         ”Åtgärder mot rasism” som kommer att slå emot vita och i vanlig socialistisk inställning se alla andra som offer

·         Ta fram ett ekonomiskt stimulans paket som kommer att gagna icke vita då icke vita kommer få mer pengar. Eftersom vita ses som rasister.

Denna lista kan göras lång för de kommer att försvaga USA ekonomi till förmån för Kina och andra anti amerikanska länder. För nu har vi en regering i USA som i grunden hatar det USA står för. Frihet, yttrandefrihet, personligt ansvar. Vilket utgör ett hot mot hela västvärlden, men som vanligt så tänker inte dessa vänsteraktivister utan de är lätta att indoktrinera och få dom att göra som man vill.

Det blir inte bättre att han har en vana att vara onormalt närgången med minderåriga. Så de som säger att Biden är en pedofil har rätt. Har själv sätt videon där han flera gånger var mycket närgången framför allt emot små flickor som han flera gånger tafsade på. Till dessa flickors tydliga ovilja vilket man många gånger kan se.

Så om inget ändras som att valfusket som inträffade uppdagas och att valets utgång ändras, så har vi en mycket mörk framtid framför oss.

Hur långt in i uppenbarelseboken eller slutet har vi kommit

Om jag skulle säga att det vi ser hända i världen med allt ifrån politik då med Trump och globalism, immigration, hållbart samhälle med den påstådda av människan skapade klimatkris eller idag covid-19. Att allt detta och mer därtill har en religiös innebörd så skulle en majoritet skaka på huvudet och anse att man inte tänker rätt eller har hamnat helt fel. Men sanningen är att vi lever i det som står i bibeln i uppenbarelseboken och vårt nuvarande världs slut.

Så precis, hur långt in i bibelns uppenbarelsebok har vi kommit. För vi det som händer och ser man inte det så är man blind, något som en majoritet är, även kristna som i stort sett sover djupt.

Många tänker inte så mycket på religion eller för den delen kristendomen, vilket är en stor dundertabbe som många gör. Själv så tänker jag mycket på religion med religion menar jag de två religionerna som finns mysterieskolan och bibeln och hur den påverkar oss i vårt dagliga liv.

Själv så är jag kristen men jag följer inte en bok utan gud direkt, den levande guden över allt. Många tror att som kristen så tror man på en bok bibeln och inget annat, de har fel för bibeln är inte vägen till räddning utan det får man först om man ber gud om förlåtelse för att man vände gud ryggen och följde satan och sedan döps i tron.

Det man märker sedan man började undersöka och förstå varför världen ser ut som den gör, vilket jag började med runt 2010, så har mycket förändrats. Då trodde jag att det skulle dröja länge innan det inträffade, att den så kallade nya världs ordningen kom till stånd. Den åsikten har jag inte idag utan vi rusar mot vår undergång utan att en majoritet har ens en aning om vad som händer.

Uppenbarelseboken 6:1 Och jag såg när Lammet bröt ett av de sju sigillen. Då hörde jag en av de fyra varelserna säga med en röst som åskan: "Kom!" 

Apokalypsens fyra hästar

De har alla kommit!!

Enligt uppenbarelsen, Daniel och Sakarja så kommer världen att gå igenom perioder då satan och deras hantlangare styr. Dessa personer har en tro som har funnits länge och de tror på en religion som idag förstör allt, en religion med många namn men jag använder namnet mysterieskolan. Denna religion fanns sedan människans start när Adam och Eva åt äpplet. De kommer genom sina handlingar sätta igång det som står i bibelns uppenbarelsebok.

Den Vita hästen

Uppenbarelseboken 6:2 Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Han fick en segerkrans, och han drog ut som segerherre för att segra.

Den Röda hästen

Uppenbarelseboken 6:3 Och när Lammet bröt det andra sigillet, hörde jag den andra varelsen säga: "Kom!"

Uppenbarelseboken 6:4 En annan häst kom ut, en eldröd, och han som satt på den fick makt att ta bort freden från jorden så att människor skulle slakta varandra. Och han fick ett stort svärd.

Den svarta hästen

Uppenbarelseboken 6:5 När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag den tredje varelsen säga: "Kom!" Och jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg i sin hand.

Uppenbarelseboken 6:6 Och jag hörde liksom en röst mitt bland de fyra varelserna: "Ett mått vete för en denar och tre mått korn för en denar, men oljan och vinet får du inte skada."

Den blecka hästen

Uppenbarelseboken 6:7 När Lammet bröt det fjärde sigillet, hörde jag den fjärde varelsens röst säga: "Kom!"

Uppenbarelseboken 6:8 Och jag såg, och se: en gulblek häst, och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde honom. De fick makt över en fjärdedel av jorden, att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur.

När dessa hästar kommer så betyder det inte att de kom och försvann, utan de fortsätter att rida runt på jorden och skapa elände. Vilket betyder att eftersom samtliga har kommit så finns de kvar.

Den Vita hästen

Spanska influensan - Spanska influensan eller smitt koppor. En epidemi som skördade mängder av offer man pratar om upp emot 100 miljoner döda. En sjukdom som fortsätter skörda liv sedan den stora epidemin för 100 år sedan.

Den Röda hästen

Kommunismen – Dess symboliska färg är röd som i blod. Kommunismen och alla de olika socialistiska ideologierna inklusive nazism, fascism, liberalism som alla har skördat miljoner av liv sedan den kom. Denna häst kom för över 100 år sedan, när den skapade ett enormt lidande i Ryssland, öste Europa, Kina, Nord Korea, Cuba med fler. Man kan se hur denna ideologi har förött och dödat många människor, vi har Hitlers Tyskland, Lenin, Stalin, Mao Pol Pot och alla dessa ledare som skapade död och förintelse och fortfarande gör det. Sedan har vi de som har genom skolans indoktrinering tagit till sig denna ideologi i hela väst något som visar att hotet mot mänskligheten kommer från de som är lätta att lura med sig. För socialism leder inte till något gott.

Tillsammans under detta århundrade så har denna ideologi skördat över 100 miljoners människors liv och tillsammans med ww2 så ligger siffran närmare 200 miljoner.

Den svarta hästen

Islam – Deras symbol är svart. Genom terror dödar den och hotar folk till underkastelse. De som tror och följer denna religion har ingen kärlek till icke muslimer och ges rätten att ljuga precis som alla andra lögnare som socialismen och de som styr i det dolda.

Den sten som muslimer kysser i Mecka symboliserar Lucifer eller satan om man vill kalla honom för det. Denna sten finns i många hedniska religioner där man kysser deras gud som bl.a. Baal som är egentligen samma varelse som Lucifer.

Islam är i högsta grad en antikristen religion som är alla kristnas fiende. Att vi släpper in dessa i våra länder är en stor synd och skapar mycket lidande, för faktiskt muslimer har en egen agenda av att ta över.

Islam och därmed ALLA muslimer har även förnekat Jesus och därmed räddning ifrån helvetet.

Enligt de så har vi kristna missförstått Jesus även om varför skulle en islam vara rätt.

Uppenbarelseboken 22:19 Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok.

Den blecka hästen

Den intressanta delen är denna ” han som satt på den hette Döden, och helvetet följde honom. De fick makt över en fjärdedel av jorden” något som tyder på att det kommer att hända flera saker pesten ser vi nu med Corona och även framtida epidemier samt vi kommer att se svält på olika ställen i världen samt också krig som kommer säkert orsakas av resursbrist och gamla bråk om gränser och maktställningar i världen.

Början med Coronaviruset. Ja nu börjar det och man hoppas att vi tar oss igenom denna epidemi så milt som möjligt men det är inget som säger att vi kommer att få fler och värre epidemier samt krig och framför allt svält i framtiden om samhällets funktioner inte klara av det. Men detta gäller hela världen och visa områden kommer att få svält och andra krig.

Detta är inte mina egna idéer utan fått det genom gud!

Vi ser idag att man vill att vi tar ett vaccin för att stop på denna epidemi och om man inte tar detta vaccin så kommer man inte får resa och kanske förlora sitt jobb. Vilket gör att detta virus är likt det märke som ska komma. Som gör att vi inte kommer att få handla eller få ett arbete om man inte tar det.

Uppenbarelseboken 13:17 så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal. 

Sedan så har vi många som säger att bibelns antikrists har kommit, vilket är ett ytterligare ett bevis på att vi står nära det slut som står i bibeln. Många skulle pecka ut Trump eller någon annan vilket är helt fel. Utan det är Obama usa förra president som är bibelns antikrist.

The Son of Perdition: Barack Hussein Obama (Part 1 of 2)

https://www.youtube.com/watch?v=NdUkLtwl_hI&t=544s

The Son of Perdition: Barack Hussein Obama (Part 2 of 2)

https://www.youtube.com/watch?v=3GpUW0CVGKA&t=27s

Detta är något som gör mig lite orolig för jag är en orolig själ. Något som jag verkligen hade hoppats hände senare men nu är vi i slutet som det står i bibeln. Så mitt råd är att sök gud och bli försonad. Du kommer inte att ångra dig, för världen kommer att gå alltmer utför och få det allt svårare. För en som har under de senaste åren försökt att förstå så är det faktiskt svårt att acceptera var vi är! Men en enorm trygghet att man hittat hem och faktiskt insett att man har haft fel om kristendomen och gud. Men jag är glad att jag gjort det riktiga och sökt sanningen även om jag tvingats tänka om en 180 graders vändning. Mitt råd ta steget varför inte testa om det finns något på den andra sidan som vi inte ser.

tisdag 22 december 2020

Religion - har religioner samma ursprung och tror de på samma gud

Det finns en allmän tro att alla religioner har en och samma gud eller som man påstår att det finns 99 vägar till gud. Att alla religioner tror på samma gud, ursprung och mål, att om man tror på en så kommer man till gud, men stämmer det.

Det finns många religioner i världen och sedan har vi alla olika inriktningar inom religionerna. Som exempel katolicismen och protestantismen inom kristendom och sunni och shia inom islam, dessa religioner har många tusen olika grupper som i sin tur anser att just deras tolkning av sin religiösa bok är sann och de andra kommer till helvetet. Många religioner har sedan starten krigat emot andra även om man säger att de hör ihop ett bra exempel är mellan katolicismen och protestantismen men samma problem existerar inom islam. Sedan har vi alla hedniska religioner som finns förutom alla stam och naturreligioner buddism och hinduism.

Det finns rörelser som vill binda ihop och få till ett samarbete mellan religionerna och även inom kristendom. Vilket kan ses som positivt med tanke på hur världen ser ut med alla religiösa krig och motsättningar. Att försöka få ett slut på dessa motsättningar är något som alltid är positivt för vad skapar krig, terror och hat om inte mer liknande problem. Det är en förklaring som vi ofta hör medan alla religiösa som tror ofta blint på att just deras religion är sann och tror man just på deras religion så kommer man till himlen.

Men det intressanta är om alla dessa religioner som finns leder till gud och att de har samma ursprung och samma gud. Det har kommit många profeter som har sagt att om man följer deras väg så kommer man att bli räddad. Men frågan är stämmer det eller är vi lurade in i att tro att vi har som de säger att man kan själv välja sin väg till gud, beroende på om man tycker att just den religionen stämmer in på sin egen syn på hur gud är och vägen till sanningen.

Om man läser om de olika religionerna så ser man stora likheter om hur man ska vara och bete sig för att glädja gud. Men det finns även stora skillnader framför allt mellan bibelns och de andra religionerna. Dessa skillnader är textmängdmässigt små men av stor betydelse, större än vad de flesta vet. Dessa skillnader är helt avgörande för faktiskt så tar bibeln avstånd ifrån ALLA övriga religioner och framför allt de gamla mytologiernas religioner då bibeln är emot deras yttringar framför allt ande dyrkan och människor offring. Människor offring som faktiskt praktiserades inom många hedniska religioner, även vår nordiska religion asatron men även keltiska. Bibeln anser att tillkalla andar är att man egentligen tillkallar demoner vilket enligt bibeln är en stor synd. En orsak är att dessa andar inte säger vem de är utan lurarmänniskan in i att tro att de vill oss något bra, vilket de oftast inte gör. Människan har låtit sig luras av dessa ”andar” i tusentals år och även i vår moderna upplysta tid så lyckas de lura alla deras följare.

Efter att jag har läst om religion framför allt hedniska så märker man att de är lika alla har en solgud, mångud, moderjord gud etc.. Orsaken är att mytologier egentligen är en yttre förklaring av en inre religion en som enbart prästerskapet får lära sig, som är egentligen medlemmar av hemligt sällskap. Framför allt de med högre rang i dessa sällskap. Så alla hedniska religioner har ett och samma ursprung oavsett vilken kontinent, folkgrupp etc. som följer dessa religioner. Man får faktiskt lägga till islam bland dessa för islam är inte en Abrahamitiska religion utan är precis som alla andra religioner antikristliga och emot vad bibeln lär ut. Tyvärr så blir samhället allt mer indoktrinerad i att följa denna hedniska tro. Exempel på hednisk tro är pride, att vi inte ska vara emot homosexualitet mm.

Problemet är att se olikheterna och likheterna många tror att islam och kristendom har samma ursprung och samma gud, något som ofta lärs ut i skolor och att vi är alla tre bokens religion. Men hur går det ihop med Jesus, när basen i kristendom är just att Jesus dog på korset för vår räddning från helvetet. Samtidigt så anser islam att Jesus inte dog på korset så här går den stora skillnaden mellan just kristendom samt islam. Det finns de som anser att de är samma just därför att de tror på Jesus i båda religionerna är Jesus en profet i alla fall i islam. En annan viktig och stor skillnad är just treenigheten som även muslimer inte tror på. Dessa skillnader som finns mellan kristendom och islam gör att dessa två religioner inte kan vara från samma källa och ursprung. Därför om kristendomen skulle vara sann gör den islam till en lögn och tvärt om så dessa religioner hör ej samman.

Sanningen är att wicca och satanism har samma ursprung som hedniska religioner. Med det i tanke så skulle det innebära att satanism och bibeln hade samma gud vilket skulle tala emot alla religioner. Att vi egentligen skulle tillbedja satan. Sanningen är att majoriteten gör det utan att egentligen förstå deras religions ursprung. Som exempel så kysser muslimer en sten som faktiskt används inom många hedniska religioner att man kysser en gud. Att kyssa en sten är inte tillåtet inom kristendomen det är en vers i bibeln som tydligt säger vad man egentligen kysser och tillber är Lucifer eller dess andra namn baal.

En sak som jag lärt mig sedan jag blev kristen och läst på för jag vill inte låta mig luras av denna värld. Det är därför jag läser och skriver om detta, för jag vill inte bli lurad mer och vill upplysa andra om dessa lögner. Vem skulle tro att islam egentligen ber till den bibliska satan eller som de vill kalla honom Lucifer, eller Baal om man vill kalla honom för det. Alla hedniska religioner och islam har samma ursprung och de är alla antikristna i sitt ursprung. Det enda orsaken man egentligen ska samarbeta med andra religioner är att undvika krig, terror mm.

måndag 21 december 2020

Nu ska man straffa Trump supporters

Innan och efter valet i USA så har man inom demokrater och andra socialister pratat mycket om att straffa Trump anhängare. De anser till och med att en Trump anhängare har gjort sig skyldiga till brott, bara genom att rösta på honom. De anser att dessa har betet sig illa åt under de fyra år som Trump har suttit som president. 

Men på vilket sätt skulle de har varit hemska eller gjort något fel. Dessa kommentarer man ser på nätet visar att dessa personer är i grunden väldigt hatiska och hemska personer. De accepterar bara deras personer i makten och är intoleranta emot personer som har andra åsikter.

Den demokratiske Alexandria Ocasio-Cortez kallar Trump anhängare för psykopater och brottslingar och anser att man måste sätta upp en lista med de som stöder Trump. Att man ska dokumentera allt vad dessa har gjort och skrivit.


 

Som en del media skriver om Trump och hans anhängare

The topic of revenge now swirls in the political ether in the wake of Joe Biden’s victory over Donald Trump. After four-plus years of Trump’s selfish, destructive, dangerous and vindictive “leadership,” there’s a strong desire to make not only him but his supporters pay. 

One healthy way to see it is that America already did just that: The election was the revenge mechanism and Trump and his voters will now suffer the consequences that come with it.

Others say that simply isn’t good enough. Trump and his people, they insist, have to suffer. 

https://www.fastcompany.com/90573491/biden-voters-to-maga-time-to-drink-your-own-tears

https://www.opindia.com/2020/11/joe-biden-democrats-donald-trump-accountability-project/ 

Man vill även sätta upp en domstol som ska döma de som varit i Trumps administration.

https://justthenews.com/politics-policy/we-have-list-anti-trump-activists-signal-coming-punishment-trump-associates

Fortsatt hat mot de som röstade på Trump.

 

 

 

 

 

 

 

 

Man kan faktiskt undra varför de tycker det vad har de konservativa gjort fel egentligen. Vad är det som är så fel på dessa individer som har dessa åsikter. Det kan inte förklaras bara av att de är socialister det måste finnas något mer bakom. 

Det man har sett ifrån vänstergrupper, media och andra är ett kompakt hat emot Trump och de som stöt honom har uppmålats som tokiga, okunniga, rasister, nazister. De har under dessa år sagt att han är ett hot mot demokratin, han är en hemsk, narcissistisk, makthungrig person som skiter i sitt folk. När sanningen ska fram så har denna bild snabbt försvunnit.

För innan Coronakrisen kom så hade USA en stark ekonomi där minoriteter fick en större del av kakan. Samt att han gick hårt emot trafficking men det skiter dessa i för de till vänster är bara intresserad av en sak och det är makt. Makten är viktigare än allt annat, det ser vi så tydliga bevis på i Sverige hur vår regering med sossarna som offrar Sverige bara för att sitta kvar. 

För att se deras hatiska tendenser gå in på Twitter och skriv in ”maga tears” och du kommer få upp enormt mycket hat. Det är en skillnad med att skämta och cynism som dessa visar upp.

Men finns det något att oroa sig för om Biden skulle bli president. Ja faktiskt med tanke på att Biden kommer om han blir president att avgå och lämna över till Kamala Harris som är en ren socialist om inte en kommunist. När vi har den situationen med en allt mer inskränkt yttrandefrihet och man vill hjärna fängsla personer som man anser med fel åsikter.

För det finns några oroande saker med denne Kamala Harris är att hon ska ha sagt, vilket jag inte kan konfirmera att man borde ”Rounding Up” Trump anhängare. Ärligt talat så skulle jag inte bli förvånad om det vore sant för man kan se ett tydligt hat emot Republikaner och kristna. Men det skulle behöva hända något stort som möjliggör en sådan händelse.

https://www.azgdaily.com/2020/04/19/kamala-harrisafter-we-impeach-we-round-up-the-trump-supporters/ 

Demokraterna är också ett parti som blir mer öppet socialistiskt och det märker man på hur de pratar. Sedan så har Biden också samarbetat liksom demokraterna med Kina.

Jag är tyvärr oroad över framtiden men det finns hopp kvar att Trump får sitta kvar, för gör han inte det så kommer många dåliga saker att hända i USA och världen. Denna New world order som man arbetar för att få till kommer man att arbeta hårt för att få till även om det kommer att skapa ett enormt lidande för en majoritet. NWO och denna agenda kommer att ta ny fart och då kommer det att vara svårt att vara en av de som är emot det.

IMF vill begränsa kreditvärdigheten för oliktänkande

Detta skriver IMF på deras hemsida.

The most transformative information innovation is the increase in use of new types of data coming from the digital footprint of customers’ various online activities—mainly for credit-worthiness analysis.

https://blogs.imf.org/2020/12/17/what-is-really-new-in-fintech/

Denna totalitära framtid som man vet ska komma. Kommer idag allt snabbare och man ser hur samhället faller allt snabbare in i denna ondska som maktens folk vill införa. Det är bara en fråga innan vi har ett samhälle som är med likt de gamla kommunistiska öststaterna.

IMF är bara en del av denna totalitära makts maktmedel att få som de vill. För vem klarar sig idag utan kreditvärdighet. För det finns inga hyresbostäder i första hand och att hyra i andra hand är både dyrt och osäkert. Sedan om man får sänkt kreditvärdighet var ska man då ta vägen. Bo hos vänner och släktingar, det går en kort tid men sen. Man kommer att få det riktigt svårt att finna en bostad samt även tack vare detta svårt att få jobb.

IMF Proposes Punishing Dissidents by Lowering Their Credit Score if They Go to Bad Websites
https://www.sgtreport.com/2020/12/imf-proposes-punishing-dissidents-by-lowering-their-credit-score-if-they-go-to-bad-websites/

Den blinde ateisten

Varför jag skriver detta är att jag såg en video från swebbtv samt även lyssnat och läst vad andra ateister tror. Missförstå mig inte Swebbt...